INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 1

27.06.2014

W dniu 11 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1 (teren w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Langiewicza).

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Coko-Werk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już trzecia inwestycja Spółki Coko-Werk Polska w ŁSSE.

Spółka Coko-Werk Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w  2001 roku. Jest spółką-córką Coko-Werk International GmbH z siedzibą w Niemczech. Specjalizuje się w produkcji podzespołów z tworzyw sztucznych m.in. podzespołów do produkcji pralek do prania, suszarek do ubrań, zmywarek do naczyń oraz elementów wyposażenia samochodów.

INWESTYCJA:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie i reorganizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim poprzez nabycie działki sąsiadującej z zakładem, wybudowaniu nowej hali magazynowej wraz z infrastrukturą, zakupie nowych maszyn, urządzeń i technologii produkcyjnych oraz wyposażeniu centrum magazynowego. Spółka nadal będzie produkować podzespoły i elementy dostarczane do odbiorców w branży AGD oraz w przemyśle samochodowym. Planuje również rozszerzyć produkcję na podzespoły dla odbiorców spoza branży AGD oraz wprowadzenie usług logistycznych.  

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 22.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 246 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 12 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 258 pracowników przez okres co najmniej 5 lata.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW