Informacja o wynikach rokowań – Podstrefa Łęczyca, Kompleks 1

02.11.2017