Załącznik graficzny – rzut piwnic chronionego obiektu

26.02.2019