Ogłaszenie o przetargu nieograniczonym, Przebudowa wnętrz i zmiany sposobu użytkowania budynku nr 62

23.02.2021