Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych ŁWKZ, Przebudowa wnętrz i zmiany sposobu użytkowania budynku nr 62

26.02.2021