Załącznik 8 Oświadczenie – polisa, Przebudowa wnętrz i zmiany sposobu użytkowania budynku nr 62

26.02.2021