Protokół, Ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym

07.10.2019