Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera (Operatora) programu “S5-akcelerator technologii 5G”

17.04.2019