Załącznik 2a KW 2164-88 2164-90, Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

21.06.2019