Załącznik 3 Zaświadczenie MPZP, Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

21.06.2019