Załącznik 5b Wzór wniosku wyłączenie z produkcji rolniczej, Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

21.06.2019