Załącznik 6 Wzór oferty, Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

21.06.2019