Załącznik 7 Wzór oświadczenia, Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

21.06.2019