SIWP oraz załączniki, Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 2192/7

20.10.2020