Załącznik 3 MPZP, Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

10.05.2021