Załącznik 4 Wypis z rejestru gruntów, Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

10.05.2021