Załącznik 5 Wzór oferty, Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

10.05.2021