Załącznik 6 Wzór oświadczenia, Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

10.05.2021