Załącznik 3 SIWP MPZP, Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie

10.06.2022