Załącznik 5 SIWP Wzór oferty, Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie

10.06.2022