Załącznik 6 SIWP Wzór oświadczenia, Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie

10.06.2022