Załącznik 3 SIWP MPZP, Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie

28.10.2021