Załącznik 4 SIWP Wypis z rejestru gruntów, Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie

28.10.2021