Załącznik 6 SIWP Wzór oświadczenia, Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie

28.10.2021