Załącznik 2 SIWP Księgi wieczyste, Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi

06.06.2022