Załącznik 4 SIWP – Wypis z rejestru gruntów, Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie Łódzkim

04.11.2020