Załącznik 5 SIWP – Wzór oferty, Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie Łódzkim

02.11.2020