Załącznik 6 SIWP – Wzór oświadczenia, Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie Łódzkim

02.11.2020