Załącznik 1 SIWP – Mapa, Sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim

16.08.2021