Załącznik 3 SIWP – Wypis z rejestru gruntów, Sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim

16.08.2021