Załącznik 4 SIWP – Wypis z MPZP, Sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim

16.08.2021