Załącznik 5 SIWP – Wzór oferty, Sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim

16.08.2021