Załącznik 6 SIWP – Wzór oświadczenia, Sprzedaż niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim

16.08.2021