Ogłoszenie, Sprzedaż obszaru inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Ksawerowie

15.10.2021