Ogłoszenie o rokowaniach, Podstrefa Przykona, Kompleks 2 i Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

06.11.2017

Zaproszenie do składania ofert do rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona oraz Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW