Ogłoszenie o rokowaniach, Podstrefa Radomsko Kompleks 2, Kompleks 1

05.01.2018