Ogłoszenie o wyniku postępowania – Sprawowanie ochrony budynku hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi przy ul. Stokowskiej

25.03.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na:
sprawowanie ochrony wybudowanego budynku hali produkcyjno-magazynowej w Łodzi przy ul. Stokowskiej (dz. Nr 241/9 obręb W-8) połączonej z usługą utrzymywania w należytym porządku terenu zewnętrznego i pomieszczeń wspólnych w tym obiekcie.

Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 3

Liczba odrzuconych ofert: 1

Do realizacji wybrana została oferta, która uzyskała najwyższą łączną punktację z kryteriów oceny ofert opisanych w Istotnych Warunkach Zamówieni do ww. przetargu złożona przez:

Konsorcjum firm: Impel Safety Sp. z o.o., Impel Defender Sp. z o.o., Impel Provider Sp. z o.o., Impel Facility Servis Sp. z o.o. i Impel System Sp. z o.o. z Wrocławia przy ul. Ślęźnej 118

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW