Pytania i odpowiedzi do IWZ z dnia 19.07.2019r, Postępowanie przetargowe w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na obsługę prawną

19.07.2019