Załącznik 2 Oświadczenie o wykluczeniu, Postępowanie przetargowe w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na obsługę prawną

16.07.2019