Załącznik 4 Wykaz osób, Postępowanie przetargowe w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na obsługę prawną

16.07.2019