Pytania i wyjaśnienia z dnia 11.10.2019 r., Postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 na świadczenie doradztwa prawnego

11.10.2019