Załącznik 5 Doświadczenie do kryteriów oceny, Postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 na świadczenie doradztwa prawnego

07.10.2019