IWZ – aktualizacja 15.09.2020 r., Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

15.09.2020