IWZ – archiwalne, Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

19.08.2020