Pytania i odpowiedzi, Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

17.09.2020