Załącznik 2 Rzut Fabryki Grohmana – parter, Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

29.07.2020