Załącznik 2a Rzut Fabryki Grohmana, elementy do wyceny – 2 piętro, Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

25.08.2020