Załącznik 4 Zakres usług na rzecz startupów biorących udział w programie S5, Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

29.07.2020