Załącznik 6 Wzór umowy – aktualizacja 17.09.2020 r., Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

17.09.2020