Załącznik 6 Wzór umowy – archiwalne, Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnego pokrycia sieci 5G/4G dla przestrzeni ŁSSE

25.08.2020